Начало

РЦТХ-ВАРНА ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ - ЕДНО МЯСТО,ФИНАНСИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА

На основание чл.90 и чл.91 от КТ, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, РЦТХ-Варна обявява конкурс за 1 място, за специализация по реда на чл.11, ал.1: Лекар-специализант по специалност „Трансфузионна хематология“- 1 място, финансирано от Държавата.

Ще се проведе конкурс по документи и събеседване. Документите за допускане и участие в конкурса ще се предават в отдел „Човешки ресурси“ в РЦТХ-Варна, в срок 30 дни от публикуване на обявата.

Бъди добър! Дари живот!

Бъди добър дари живот

Ново работното време

Считано от 01.10.2020

Работно време:

от Понеделник до петък : от 8:00 чл. до 13:00 ч.

                                            от 13:30 ч. до 18:00 ч.

    Събота: от 09:00 ч. до 15:30 ч.

    Неделя: Почивен ден

Промяна в работното време

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

ВИ ИФОРМИРАМЕ , ЧЕ:

 

РЦТХ ВАРНА  е с НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ считано от 01.04.2020 г., а именно:

 

От понеделник до петък: 08:00 ч. до 18:00 ч.

Събота от 09:00 ч. до 14:00 ч

Неделя- почивни дни

 

Ситуацията около епидемията се променя много бързо  така, че спазвайте указанията, пазете себе си и своите близки. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ и с общи усилия ще преминем и през това.

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Апел за попълване на националната банка за рековалесцентна плазма COVID-19

 Линк за сваляне: тук

 

Уведомление относно - системата за проверка на резултати

 

Системата за проверка на резултати няма да работи до края на годината. Всеки, който желае да си провери резултатите от кръводаряването, може да го направи лично в кръвния център с документ за самоличност.

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен център по трансфузионна хематология-Варна,със седалище: гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №100, на основание Глава V раздел IV от КТ,чл. 70 ал.1 от ЗЛЗ; Правилник за устройството и дейността на центровете по трансфузионна хематология, обявява конкурс за заемане на длъжността:

• ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
I.Изисквания към кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Образование: Съгласно Закона за Лечбните заведения
2.Да имат най-малко 5 години професионален опит и стаж на ръководна длъжност.
3.Да изготвят и представят писмен проект на тема: „Стратегия за организация и администриране на РЦТХ-Варна.
II.Необходими документи при кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса.
2. Професионална автобиография.
3. Ксерокопие от документите, удостоверяващи образование, специалност, придобита квалификация, владеене на чужди езици,компютърна грамотност и др.
4. Документи удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.
5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа.
6. Писмен проект на тема „Стратегия за организация и администриране на РЦТХ-Варна“.
III.Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по изготвения писмен проект и по теми за установяване на професионалните и административни качества на кандидатите.
IV.Кандидатите в срок от един месец от датата на публикуване на “Обявлението” във вестник Позвънете – Варна на 07.03.2019г., да депозират документите си в канцелария - Личен състав, където за запознаване ще им бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
V.Със спечелилите конкурса ще бъде сключен Трудов договор за срок до три години.
Телефон за справка: 052/681 811

Често задавани въпроси

Кой може да дарява кръв?

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея, може да стане дарител.
Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.

Как да се подготвим за кръводаряването?

Два-три дни преди акта на кръводаряване човек трябва да се храни редовно и разнообразно – това заздравява силите на организма и повишава качеството на кръвта. Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно. Кръводарителя трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал. След кръводаряването се приемат повече калорични течности и храни.

Kръводарителска акция

На 01.04.2018 год.( Цветница - неделя ) РЦТХ - Варна организира кръводарителска акция под надслов  " ДАРЕТЕ КРЪВ ,ДАРЕТЕ ЖИВОТ ОТ СЕБЕ СИ ".

Нека заедно да популяризираме доброволното кръводаряване и допринесем за позитивното отношение към този акт на милосърдие.

 

01.04.2018 год. ( Цветница - неделя ) от 9:00 до 14:00  ( РЦТХ - Варна бул." Цар Освободител "№ 100 (в двора на Окръжна болница ).

 

На 06.04.2018 год.( разпети петък ) РЦТХ - Варна ще работи с кръводарители от 9:00 до 14:00.
 
РЦТХ - Варна няма да работи с кръводарители в периода от 07.04.2018 год. до 09.04.2018 год. вкл.
 

РЦТХ Варна набира персонал.

РЦТХ Варна, набира персонал за следните длъжности:

1. Медецинска сестра в отделение "Кръводаряване"- 2 бр.

2. Mедицински лаборант.

 

Желаещите кандидати, могат да подадат свойте заявления и автобиографии в Деловодството на РЦТХ.

За справки: тел.052/681-811