Апел за попълване на националната банка за рековалесцентна плазма COVID-19

 Линк за сваляне: тук