Ново работното време

Считано от 01.10.2020

Работно време:

от Понеделник до петък : от 8:00 чл. до 13:00 ч.

                                            от 13:30 ч. до 18:00 ч.

    Събота: от 09:00 ч. до 15:30 ч.

    Неделя: Почивен ден