Начало

Критерии за допустимост на дарители на реконвалесцентна плазма COVID-19

Реконвалесцентна плазма се взема само от преболедували и в перид на възстановяване от COVID - 19 кандидати, отговарящи на следните изисквания:

  • Да са на възраст 18 - 65 години;
  • Да са с телесно тегло над 50 кг.;
  • В момента се чувстват здрави и състоянието им не налага прием на медикаменти.
  • Да представят положителен резултат от PCR или антигенен тест или положителен резултат за антитела срещу SARS-CoV2 от сертифицирани лаборатории;
  • Да са изминали не по-малко от 40 дни след положителния PCR или пложителения антигенен тест;
  • По преценка на лекаря, отговорен за даряването, се допускат кандидати, представили медицинска епикриза, описваща симптомите и протичането на инфекция от COVID – 19, заедно с  направените изследвания.

Желаещите да дарят реконвалесцентна плазма COVID – 19 следва да отговарят и на общите изисквания за кръводарител.

СЪБИТИЯ

Важно: Срокове за отлагане на дарители след ваксиниране за инфекцията Covid 19

Експертният съвет по Трансфузионна хематология обсъди и актуализира срокове за отлагане на дарителите след ваксиниране за инфекцията Covid -19.

За  РНК ваксини - Comirnaty (Pfaizer), Moderna:

48 часа след ваксиниране, ако няма нежелани реакции;

7 дни след възникнали нежелани реакции.

 

За векторни ваксини - Janssen, Vaxzevria (AstraZeneca):

28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции.

 

Ако вида на ваксината не е известен:

28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции.

Сроковете на отлагане се прилагат след всяка игла от съответния ваксинационен цикъл.

Тези срокове следва се отнасят за всички кръводарители - както на стандартна кръв, така и на реконвалесцентна плазма.

РЦТХ-ВАРНА ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ - ЕДНО МЯСТО,ФИНАНСИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА

На основание чл.90 и чл.91 от КТ, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, РЦТХ-Варна обявява конкурс за 1 място, за специализация по реда на чл.11, ал.1: Лекар-специализант по специалност „Трансфузионна хематология“- 1 място, финансирано от Държавата.

Ще се проведе конкурс по документи и събеседване. Документите за допускане и участие в конкурса ще се предават в отдел „Човешки ресурси“ в РЦТХ-Варна, в срок 30 дни от публикуване на обявата.

Бъди добър! Дари живот!

Бъди добър дари живот

Ново работното време

Считано от 01.10.2020

Работно време:

от Понеделник до петък : от 8:00 чл. до 13:00 ч.

                                            от 13:30 ч. до 18:00 ч.

    Събота: от 09:00 ч. до 15:30 ч.

    Неделя: Почивен ден

Промяна в работното време

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

ВИ ИФОРМИРАМЕ , ЧЕ:

 

РЦТХ ВАРНА  е с НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ считано от 01.04.2020 г., а именно:

 

От понеделник до петък: 08:00 ч. до 18:00 ч.

Събота от 09:00 ч. до 14:00 ч

Неделя- почивни дни

 

Ситуацията около епидемията се променя много бързо  така, че спазвайте указанията, пазете себе си и своите близки. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ и с общи усилия ще преминем и през това.

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Апел за попълване на националната банка за рековалесцентна плазма COVID-19

 Линк за сваляне: тук

 

Уведомление относно - системата за проверка на резултати

 

Системата за проверка на резултати няма да работи до края на годината. Всеки, който желае да си провери резултатите от кръводаряването, може да го направи лично в кръвния център с документ за самоличност.

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен център по трансфузионна хематология-Варна,със седалище: гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №100, на основание Глава V раздел IV от КТ,чл. 70 ал.1 от ЗЛЗ; Правилник за устройството и дейността на центровете по трансфузионна хематология, обявява конкурс за заемане на длъжността:

• ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
I.Изисквания към кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Образование: Съгласно Закона за Лечбните заведения
2.Да имат най-малко 5 години професионален опит и стаж на ръководна длъжност.
3.Да изготвят и представят писмен проект на тема: „Стратегия за организация и администриране на РЦТХ-Варна.
II.Необходими документи при кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса.
2. Професионална автобиография.
3. Ксерокопие от документите, удостоверяващи образование, специалност, придобита квалификация, владеене на чужди езици,компютърна грамотност и др.
4. Документи удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.
5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа.
6. Писмен проект на тема „Стратегия за организация и администриране на РЦТХ-Варна“.
III.Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по изготвения писмен проект и по теми за установяване на професионалните и административни качества на кандидатите.
IV.Кандидатите в срок от един месец от датата на публикуване на “Обявлението” във вестник Позвънете – Варна на 07.03.2019г., да депозират документите си в канцелария - Личен състав, където за запознаване ще им бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
V.Със спечелилите конкурса ще бъде сключен Трудов договор за срок до три години.
Телефон за справка: 052/681 811

Често задавани въпроси

Кой може да дарява кръв?

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея, може да стане дарител.
Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.

Как да се подготвим за кръводаряването?

Два-три дни преди акта на кръводаряване човек трябва да се храни редовно и разнообразно – това заздравява силите на организма и повишава качеството на кръвта. Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно. Кръводарителя трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал. След кръводаряването се приемат повече калорични течности и храни.