Начало

Работното време

Работно време:

от Понеделник до петък : от 8:00 чл. до 13:00 ч.

                                                   от 13:30 ч. до 18:00 ч.

    Събота: от 09:00 ч. до 15:30 ч.

    Неделя: Почивен ден

Критерии за допустимост на дарители на реконвалесцентна плазма COVID-19

Реконвалесцентна плазма се взема само от преболедували и в перид на възстановяване от COVID - 19 кандидати, отговарящи на следните изисквания:

  • Да са на възраст 18 - 65 години;
  • Да са с телесно тегло над 50 кг.;
  • В момента се чувстват здрави и състоянието им не налага прием на медикаменти.
  • Да представят положителен резултат от PCR или антигенен тест или положителен резултат за антитела срещу SARS-CoV2 от сертифицирани лаборатории;
  • Да са изминали не по-малко от 40 дни след положителния PCR или пложителения антигенен тест;
  • По преценка на лекаря, отговорен за даряването, се допускат кандидати, представили медицинска епикриза, описваща симптомите и протичането на инфекция от COVID – 19, заедно с  направените изследвания.

Желаещите да дарят реконвалесцентна плазма COVID – 19 следва да отговарят и на общите изисквания за кръводарител.

СЪБИТИЯ

Важно: Срокове за отлагане на дарители след ваксиниране за инфекцията Covid 19

Експертният съвет по Трансфузионна хематология обсъди и актуализира срокове за отлагане на дарителите след ваксиниране за инфекцията Covid -19.

За  РНК ваксини - Comirnaty (Pfaizer), Moderna:

48 часа след ваксиниране, ако няма нежелани реакции;

7 дни след възникнали нежелани реакции.

 

За векторни ваксини - Janssen, Vaxzevria (AstraZeneca):

28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции.

 

Ако вида на ваксината не е известен:

28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции.

Сроковете на отлагане се прилагат след всяка игла от съответния ваксинационен цикъл.

Тези срокове следва се отнасят за всички кръводарители - както на стандартна кръв, така и на реконвалесцентна плазма.

Апел за попълване на националната банка за рековалесцентна плазма COVID-19

 Линк за сваляне: тук

 

Уведомление относно - системата за проверка на резултати

 

Системата за проверка на резултати няма да работи до края на годината. Всеки, който желае да си провери резултатите от кръводаряването, може да го направи лично в кръвния център с документ за самоличност.

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен център по трансфузионна хематология-Варна,със седалище: гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №100, на основание Глава V раздел IV от КТ,чл. 70 ал.1 от ЗЛЗ; Правилник за устройството и дейността на центровете по трансфузионна хематология, обявява конкурс за заемане на длъжността:

• ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
I.Изисквания към кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Образование: Съгласно Закона за Лечбните заведения
2.Да имат най-малко 5 години професионален опит и стаж на ръководна длъжност.
3.Да изготвят и представят писмен проект на тема: „Стратегия за организация и администриране на РЦТХ-Варна.
II.Необходими документи при кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса.
2. Професионална автобиография.
3. Ксерокопие от документите, удостоверяващи образование, специалност, придобита квалификация, владеене на чужди езици,компютърна грамотност и др.
4. Документи удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.
5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа.
6. Писмен проект на тема „Стратегия за организация и администриране на РЦТХ-Варна“.
III.Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по изготвения писмен проект и по теми за установяване на професионалните и административни качества на кандидатите.
IV.Кандидатите в срок от един месец от датата на публикуване на “Обявлението” във вестник Позвънете – Варна на 07.03.2019г., да депозират документите си в канцелария - Личен състав, където за запознаване ще им бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
V.Със спечелилите конкурса ще бъде сключен Трудов договор за срок до три години.
Телефон за справка: 052/681 811

Често задавани въпроси

Кой може да дарява кръв?

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея, може да стане дарител.
Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.

Как да се подготвим за кръводаряването?

Два-три дни преди акта на кръводаряване човек трябва да се храни редовно и разнообразно – това заздравява силите на организма и повишава качеството на кръвта. Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно. Кръводарителя трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал. След кръводаряването се приемат повече калорични течности и храни.

Kръводарителска акция

На 01.04.2018 год.( Цветница - неделя ) РЦТХ - Варна организира кръводарителска акция под надслов  " ДАРЕТЕ КРЪВ ,ДАРЕТЕ ЖИВОТ ОТ СЕБЕ СИ ".

Нека заедно да популяризираме доброволното кръводаряване и допринесем за позитивното отношение към този акт на милосърдие.

 

01.04.2018 год. ( Цветница - неделя ) от 9:00 до 14:00  ( РЦТХ - Варна бул." Цар Освободител "№ 100 (в двора на Окръжна болница ).

 

На 06.04.2018 год.( разпети петък ) РЦТХ - Варна ще работи с кръводарители от 9:00 до 14:00.
 
РЦТХ - Варна няма да работи с кръводарители в периода от 07.04.2018 год. до 09.04.2018 год. вкл.
 

РЦТХ Варна набира персонал.

РЦТХ Варна, набира персонал за следните длъжности:

1. Медецинска сестра в отделение "Кръводаряване"- 2 бр.

2. Mедицински лаборант.

 

Желаещите кандидати, могат да подадат свойте заявления и автобиографии в Деловодството на РЦТХ.

За справки: тел.052/681-811 

 

Да дариш кръв няма цена

Те дариха кръв. Направи го и ти!