СЪБИТИЯ

Важно: Срокове за отлагане на дарители след ваксиниране за инфекцията Covid 19

Експертният съвет по Трансфузионна хематология обсъди и актуализира срокове за отлагане на дарителите след ваксиниране за инфекцията Covid -19.

За  РНК ваксини - Comirnaty (Pfaizer), Moderna:

48 часа след ваксиниране, ако няма нежелани реакции;

7 дни след възникнали нежелани реакции.

 

За векторни ваксини - Janssen, Vaxzevria (AstraZeneca):

28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции.

 

Ако вида на ваксината не е известен:

28 дни след ваксиниране, ако няма нежелани реакции.

Сроковете на отлагане се прилагат след всяка игла от съответния ваксинационен цикъл.

Тези срокове следва се отнасят за всички кръводарители - както на стандартна кръв, така и на реконвалесцентна плазма.