Решение по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП от 13.11.2014 г. за периодично зареждане с горива на автомобилите на РЦТХ- Варна с карти за безналично разплащане – качено на 13.11.2014 г.