Досие на ОП за определяне на доставчик на подкрепително- тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на РЦТХ- Варна-преписка № 00206-2015-0001 от 04.3.2015 г.