Пазарно проучване- „Периодични доставки осъществени чрез покупка чрез заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна (второстепенен разпоредители с бюджет къ

 Линк за сваляне: тук