Пазарно проучване- „Доставка на четворни сакове за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат, плазма и тромбоцитен концентрат с 2два филтъра -положително заредени“

 Линк за сваляне: тук