Публична покана № 9039751 от 13.3.2015 г. ID 9039751

 

 

 

 

Публична покана № 9039751 от 13.3.2015 г. - тук


 

 

 

 

Проектодоговор и Техническа спецификация - тук


 

 

 

 

Документация - тук


 

 

 

 

Образци на документи - тук


 

 

 

 

Протокол на комисията - тук


 

 

 

 

Договор - тук


 

 

 

 

Техническото предложение - тук