Публична покана № 9039751 от 13.3.2015 г. ID 9039751