Публична покана за доставка на 4 бр. фабрично нови леки автомобили комби за нуждите на РЦТХ-Варна

 

 

 

 

 

ID 9035593

November 5, 2014
Декларация за подизпълнители - тук


 

 

 

 

 

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 - тук


 

 

 

 

 

Публична покана - тук


 

 

 

 

 

Техническа спецификация - тук


 

 

 

 

 

Проектодоговор - тук 


 

 

 

 

 

November 24, 2014
Протокол на комисията - тук


 

 

 

 

 

срок до 23.12.2014 г.
Договор - тук


 

 

 

 

 

срок до 23.12.2014 г.
ПК-плащания автомобили - тук


 

 

 

 

 

Ценово предложение - тук


 

 

 

 

 

Техническо предложение - тук