Покажи брой 
Заглавие
Периодични доставки на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 8 (осем) позиции
Периодични доставки на пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за кръводарители на РЦТХ Варна - 2020
Периодични доставки осъществени чрез покупка чрез заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 (девет) позиции - 10.2019
Периодични доставки осъществени чрез покупка чрез заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 (девет) позиции
Периодични доставки на пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за кръводарители на РЦТХ Варна - 09.2019
Периодични доставки на пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за кръводарители на РЦТХ Варна - 2019
„Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества тест реагенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 2 позиции”
Събиране на оферти с обява с Предмет „Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции
Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на РЦТХ Варна Номер на поръчката: 00206-2016-0001от 25.10.2016 г.
Периодични доставки на пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за кръводарители на РЦТХ Варна - 2017