Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на РЦТХ Варна Номер на поръчката: 00206-2016-0001от 25.10.2016 г.

Образци на документи - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Проект на договор - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Подробна техническа оферта - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Указания - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Обявление - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Решение - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Указания - Промени - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Договор - Промени - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Образци на документи - Промени - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Решение - Промени - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Съобщение за отваряне на ценово предложение - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук

 


Протоколи и Доклад от работа на комисия и Решение за класиране и определяне на изпълнител - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук


Приложения - тук

Договор - тук

Информация за сключен договор по АОП - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки - тук