Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на РЦТХ Варна Номер на поръчката: 00206-2016-0001от 25.10.2016 г.