Периодични доставки на пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за кръводарители на РЦТХ Варна - 2017

Документация от 11.7.2017 г. - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001

 


Образци - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001

 


Обявление - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001

 


Решение - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Съобщение - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


Протокол 1 - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Протокол 2 - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Протокол 3 - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Протокол 2 - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Решение - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


Oбявление за договор - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Договор - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Техническа спецификация - Приложение 1 - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Техническа спецификация - Приложение 1 - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


 Ценово предложение - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001


Приключен договор - тук

Номер на поръчката: 00206-2017-0001