Събиране на оферти с обява с Предмет „Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции

Образци на документи - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Документация ЗОП 2018г. - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Информация обява - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Обява - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Проект на договор - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Техническо предложение - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Ценово предложение - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Съобщение - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Покана - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Протокол - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


Протокол 2 зал - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


 

Приложения протокол 2 зал - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


 

Протокол 3 зал - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук


 

Ценово предложение ОП1 - приложения зал - тук

Линк към обявлението в "Агенцията по обществени поръчки" - тук