Периодични доставки на пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за кръводарители на РЦТХ Варна - 2019