Периодични доставки на пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за кръводарители на РЦТХ Варна - 2019

Документация за участие - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001


Решение - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Декларация по чл. 42 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Декларация по чл. 59 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Декларация по чл. 69 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Обявление за поръчка - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Образец №1 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Образец №2 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Образец №4 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Образец №5 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Образец №6 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Образец №7 - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


Техническа спецификация - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001

 


ESPD - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0001


Решение - промяна на срока - тук

Номер на поръчката: тук


 

Решение за прекратяване - тук

Номер на поръчката: тук


Обявление за прекратяване - тук

Номер на поръчката: тук

За контакти: Теменуга Ненчева 0878146525