Периодични доставки на пакетирана подкрепително- тонизираща храна и напитки за кръводарители на РЦТХ Варна - 09.2019

Съдържание

 

Решениие за откриване - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0002