Периодични доставки на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 8 (осем) позиции

Линк към документацията: тук