Вътрешни правила по ЗОП

 

 

Правила вътрешни по ЗOП-2014г. - тук