Досие на ОП за определяне на доставчик на пакети храна за донорите – м. юли 2012 г.