Обявление за конкурс за заемане на длъжност - лекар по заместване длъжност: началник на отделение Кръводаряване.

ОБЯВЛЕНИЕ

РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ – ВАРНА,

търси да назначи лекар по заместване до завръщане на титуляра,

със специалност трансфузионна хематология на длъжност:

началник на отделение Кръводаряване.

 

Предлагаме:

- Работно място за началник отделение –лекар на отделение Кръводаряване, по заместване

до завръщане на титуляра.

- Пълен работен ден - 7 часа

Изисквания към кандидатите:

- Диплома за завършено медицинско образование по специалност Медицина;

- Диплома за придобита специалност по Трансфузионна хематология;

- Кандидатите да не са в пенсионна възраст;

- Отлични комуникативни умения, задълбочени познания в областта на медицината, позитивно мислене и работа в екип;

- Отговорност към поетите ангажименти, организираност, самоинициатива, амбиция за постигане на резултати;

- Компютърна грамотност;

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ:

 1.Заявление;

 2.Автобиография;

 3.Ксерокопие от документите, удостоверяващи образование, специалност, придобита

     квалификация, компютърна грамотност и др.

 4.  Документи удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

 5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа.

      Телефон за справка: 052/681 811